Läkarförbundet vänder sig nu till politikerna i Region Skåne med sin oro över det nya journalsystemet, som redan kostat skåningarna närmare 2 miljarder utan att ännu ha tagits i bruk. ”Frågorna och oron från fackligt håll kan göras lång”, skriver Läkarförbundet i ett brev till regionstyrelsen.