Skåne rekommenderar nu högstadier och gymnasieskolor att i så stor utsträckning som möjligt bedriva fjärr- eller distansundervisning första veckan efter sportlovet.