Skåne rekommenderar nu högstadier och gymnasieskolor att i så stor utsträckning som möjligt bedriva fjärr- eller distansundervisning första veckan efter sportlovet. Detta efter att den nedåtgående trenden i smittspridningen har brutits – och att lovet medför en risk i och med nya kontakter.