Flera landsbygdskommuner upplever ökad dragningskraft.