Intresset för självtester är stort i Skåne. Så pass stort att skåningarna snart erbjuds drive-in-testning – samtidigt som barn och unga också uppmanas testa sig.– Det är vårdnadshavaren som har ansvar för att barnet testas om det uppvisar symptom, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.