Varje år behöver regionen nyrekrytera 5800 blodgivare. Omsättningen är stor och lagret av blod alltid en färskvara.