Skärpta rutiner och hårdare lagar – det är regeringens recept för att undvika fler skandaler liknande dem som skett inom Svenska Kraftnät och Transportstyrelsen. Men regeringen kan inte garantera att åtgärderna räcker. – Det är klart att lagstiftning inte räcker mot dem som bryter mot lagar, säger Anders Ygeman (S).