Argumentet att det saknas vetenskapliga bevis mot covid-19 håller inte.