Ett fall av djurplågeri har anmälts i Duved. Anmälare påstår att en hund varit synlig på byn och den ska ha synliga skador.