Prinsessfasen är en svår nöt att knäcka för föräldrar.