Påverkar inflation fördelningen av inkomster i samhället, finns det grupper som påverkas mer negativt än andra och ska medborgare kompenseras vid hög inflation?