Den mystiska flickan ses allt oftare vid diktatorns sida.