Tre ledande personer misstänkts ha styrt församlingen med våld, pennalism och sex efter Knutbydramat 2004.