En båt som sedan sommaren 2017 legat sjunken vid kaj i Sundsvalls inre hamn har nu bärgats. Kommunen planerar att rusta upp kajen och då måste båten bort.