Stockholm har 2 565 dödsfall i covid-19 och kurvan pekar uppåt. Nu vill regionens sjukvårdsdirektör Björn Eriksson punktera lättsinnet hos de människor som inte anser sig berörda av virusets farlighet: – Jag skulle vilja be alla som har haft den här sjukdomen och vet hur den är, och sjukvårdens personal som ser det här nära varje dag, att gå ut och berätta för så många som möjligt om...