Plugga till sjuksköterska och få betalt under tiden – med den förmånen hoppas Region Sörmland på att kunna tillsvidareanställa fler och bli mindre beroende av hyrpersonal. Patricia Brinkenstrand i Eskilstuna är en av dem gjort en överenskommelse med regionen. – Det underlättar att få en extra inkomst i månaden, säger hon.