Ivo-kritik mot beslut som fattades i strid med lagen.