Under pandemin när sjukhuspatienter inte får ta emot besök kan tiden i sjuksängen bli extra påfrestande. Men det finns några som är undantagna från besöksförbudet – sjukhuskyrkans personal. – Vi kan aldrig ersätta nära och kära, men vi kan vara någon att prata med, säger sjukhusprästen Håkan Fhager.