Den här dagen när vi är på Sunderby sjukhus ligger 27 färdigbehandlade patienter och väntar på att deras hemkommun ska kunna ta emot dem. Patienterna har det inte dåligt. Tvärtom. De får mat, lite sällskap och kanske hjälp att gå på toa. Det är bara det att de ligger i en säng som andra patienter, med ett större vårdbehov behöver.