Sjukvården i nordvästra Skåne är i dagsläget väldigt hårt belastad – en belastning som befaras öka under sommaren. För att vårdpersonal då ska kunna ta ut sin semester behöver samarbetet inom Region Skåne fungera.