Hälso- och sjukvårdsdirektören Lars Almroth ser de nya vårdapparna som ett ekonomiskt problem. De ökar kostnaderna för landstinget utan att vården avlastas.