Vården efter ett självmordsförsök försenades, och patienten genomförde då ytterligare ett självmordsförsök. Nu Ivo-anmäler Närsjukvården Halland sig själv.