I onsdagskväll visade vissa delar av varmvattenledningarna i Vrinnevisjukhuset förekomst av legionellabakterier.