Samhället har svårt att möta den psykiska ohälsa som breder ut sig i det framväxande digitala samhället. I stället försöker man skyla över problemen genom regelförändringar som påverkar sjuktalen, skriver läsaren Gunnar Smideman.