Sedan den 23 september 2001 har den svenske journalisten suttit fängslad i Eritrea.