På onsdagen genomförde gränspolisen i Stockholm ett tillslag mot en villa i Bromsten i Spånga. Där kunde sju personer omhändertas och utvisas med stöd av utlänningslagen.