Skåne rekommenderar nu högstadier och gymnasieskolor att i så stor utsträckning som möjligt bedriva fjärr- eller distansundervisning första veckan efter sportlovet. Dessutom ska alla som varit utomlands stanna hemma från arbete och skola under sju dagar efter inresa till Sverige.