Ger sin syn på det kommunistiska arvet, framtiden som partiledare och sina flygresor till Vietnam.