Ewa Stenberg: Vänsterledarens sista föreställning blev något av ett antiklimax.