Sjömacken på Kanikenäset är stängd i väntan på leverans av en ny tank. Detta efter att flera båtägare fått motorhaveri strax efter tankning – vilket ledde till att man upptäckte skador på tanken.