Självprovtagning av HPV-virus för kvinnor införs i Blekinge. Förhoppningen är att fler ska våga undersöka sig under coronapandemin och inte utebli från en viktig gynundersökning.