Barnläkaren Ingrid Segerberg är självkritisk och anser att vården av barn med uppgivenhetssyndrom har brustit. Hon tycker att läkarkåren och samhället borde dra lärdomar av det som har varit – och skulle vilja se en utredning kring i vilken utsträckning barn kan ha farit illa. – Som jag bedömer det har vi varit med och skadat, även om vi har haft de bästa intentionerna.