Det är SJ som ska sköta nattågstrafiken mellan Stockholm och Luleå/Narvik från och med den 15 december 2024. – Många är beroende av nattågstrafiken och det är ett stort och viktigt åtagande, säger Monica Lingegård, SJ:s vd.