Framgår av anmälan till Arbetsmiljöverket: ”Ett jätteproblem för personalen.”