Bygget av Varbergstunneln nådde under fredagen ett nytt kapitel. Vid tretiden på eftermiddagen utfördes den sista sprängningen inne i berget, ungefär en kilometer under Falkenbergsgatan.