Badare på båda sidor Sundet varnas för brännmaneterna.