En personbil har kört upp på mitträcket på väg 23 i höjd med Sandsbro i Växjö, och vägen är just nu helt avstängd.