E22 från Västra Ljungby till Bäckaskog, i riktning mot Trelleborg, är avstängd efter en singelolycka med personbil. Det är mycket begränsad framkomlighet på platsen.