En personbil har hamnat i diket längs väg E4 i höjd med Bureå i Skellefteå kommun. Trafikverket bedömer att det råder stor trafikpåverkan.