Det borgerliga styret i Sigtuna kommun har fattat ett beslut om att mottagandet av fristadsförfattare inte ryms i budgeten framöver.