Ett signalfel i Varberg har under seneftermiddagen orsakat förseningar i tågtrafiken genom Halland. En del avgångar har dessutom helt ställts in och ersatts med bussar.