Sedan de skärpta lokala restriktionerna infördes har skåningar i hög grad slutat gå i köpcentrum och åka med kollektiv trafik.Samma mönster visar sig i samtliga sydsvenska län, enligt Googles kartläggning av mobildata.