Det finns ingen motsättning mellan att investera i hållbara bolag och hämta hem en god avkastning.– Det är snarare tvärtom, säger Johanna Kull, privatekonom på Avanza.Hennes sammanställning visar hur fossilfritt gasat ifrån övriga globalfonder.