Diamond League-galan i Monaco är en tävling som långdistanslöparen Sifan Hassan aldrig kommer att glömma.