SHL har hittills i år drabbats av 1,3 hjärnskakningar per omgång.