Tyst minut i samtliga arenor inför andra perioden.