Under fredagen släpper Netflix en tv serie-tolkning av Shirley Jacksons klassiska roman ”Hemsökelsen på Hill House”. Jonas Thente förklarar sig redan vara besviken.