Elever med låg utbildningsnivå har haft svårt att klara distansundervisning på SFI. Många har hoppat av SFI-studierna under pandemin, enligt Komvux i Malmö.