Natten mot måndag inträffade sex viltolyckor i Norrbotten. Två av dem rapporterades aldrig in vilket strider mot jaktförordningen.