Sex ungdomar fördes i natt till sjukhus efter att deras bil voltat. Tre av de vårdas nu på intensivvårdsavdelning.